Thiết bị dẫn đường Looket N6

Lien He

Thiết bị dẫn đường Looket N6 có một điểm khác biệt là so với các dòng thiết bị khác trên thị trương là thiết bị được được tích hợp bản đồ Sygic Việt Nam bản quyền dữ liệu chi tiết 63 tỉnh thành trên cả nước, được update định kỳ hàng tháng.

.
.
.
.